bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
EARN.WORLD - xuất chi - hướng dẫn Staking, Trading and Participation in Krypto - Cách rút token USDT hoặc STKK - earn.world (Trading Infra, KI-Trading, AI-Trading)


Đức, Ý, Việt, Ukraina, Trung Quốc, tiếng Hin-ddi, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Tây Ban Nha, Slovenia, Slovak, Serbia, Séc, Rumani, Pháp, Phần Lan, Nhật Bản, Nga, Na Uy, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, danish, Croatia, Bulgaria, Bosnia, Bồ Đào Nha, Belarus, Ba Lan, Anh, Albania,
Nhập số tiền xuất chi và địa chỉ người nhận mà số tiền sẽ được chuyển đến.: Số tiền rút tối thiểu là 50 đô la và phí rút tiền là 10 đô la. Trading-Bot, Wallet, Staking, Token Việt Nam, Vietnam
Việt, Vietnamese - Việt Nam, Earn.World - Info
Nhà - EARN.WORLD - xuất chi - hướng dẫn Trang đích STREAKK - EARN.WORLD - xuất chi - hướng dẫn
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  xuất chi

Thanh toán tín dụng từ các khoản thanh toán tiền thưởng từ chương trình liên kết cũng như thanh toán tiền thắng cược (hoàn trả) từ việc mua Trading Infras

Trong văn phòng hỗ trợ của bạn, bạn sẽ thấy hai tài khoản có số dư USDT khả dụng [Available eUSD] và [Available Profit] • USDT có sẵn [Available eUSD] (tài khoản tiền gửi và tài khoản rút tiền)
  Tài khoản để mua Trading Infras. Tài khoản này cũng được sử dụng để thanh toán các khoản tín dụng phát sinh từ việc thanh toán tiền thưởng cho kế hoạch tiếp thị và tham gia vào lợi nhuận của các đối tác trong nhóm tại Earn.World.
 • Số dư USDT khả dụng từ tiền thắng từ Trading Infras [Available Profit] (tài khoản rút tiền)
  Tài khoản thanh toán cho tiền thắng (tiền lãi) được tạo bằng cách mua Trading Infras (tối đa 12% hàng tháng). Việc thanh toán tiền thắng cược từ khoản tiền gửi của chính bạn vào Earn.World (3 - 7% mỗi tháng) không diễn ra tại văn phòng hỗ trợ mà thay vào đó thông qua chức năng tương ứng trong siêu ví.
 • 20% lợi nhuận từ việc mua Trading Infras sẽ được chuyển vào ví sau khi mua [Rebuy Wallet].
  Khi mua Trading Infra, cổ phiếu từ Rebuy Wallet có thể được sử dụng (tối đa 20% giá mua Trading Infra mới từ Rebuy Wallet).
Trong ví dụ này, 50 USD sẽ được rút từ số dư USDT [Available eUSD]. • Chọn "Xuất chi" [Payout] từ trình đơn
 • Nhấp vào "Yêu cầu" [Request]
 • Một màn hình mới sẽ mở ra. Ở đó bạn chọn số dư mà bạn muốn thanh toán ([Available eUSD]).
 • Nhấp vào nút "Tiếp theo" [NEXT]
 • Nhấp vào nút "Tiếp theo" [NEXT]
 • Ngoài ra, các khoản rút USDT từ văn phòng hỗ trợ của Streakk có thể được chuyển trực tiếp vào danh mục đầu tư tại Earn.World - mà không mất bất kỳ khoản phí nào.


Trong mặt nạ nhập tiếp theo, hãy nhập số tiền sẽ được thanh toán và địa chỉ mà số tiền sẽ được chuyển đến. • Nhập số tiền thanh toán bằng USD
 • Nhập địa chỉ tiền gửi USDT-BEP20 của người nhận
 • Nhấp vào nút "Tiếp theo" [NEXT]
Lưu ý quan trọng: Khi thanh toán USDT, địa chỉ USDT-BEP20 (BNB Smart Chain / BSC) phải được chỉ định làm địa chỉ người nhận. Nếu USDT được gửi đến mạng sai, ví dụ: khi sử dụng mạng ERC20 của Ethereum hoặc mạng TRC20 của Tron, điều đó có thể dẫn đến mất tài sản của bạn!


Trong bước cuối cùng, bạn phải xác minh chính mình. • Yêu cầu mã xác minh email. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút "Gửi mã" [SEND CODE]
 • Một mã sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp, bạn phải nhập mã này tại đây
 • Nhập mã xác thực Google 2FA
 • Với nút "Xác nhận" [CONFIRM] bạn hoàn tất thanh toán và số tiền được yêu cầu được chuyển đến địa chỉ được chỉ định
 • Tại đây bạn có thể xem lịch sử [History] các giao dịch rút tiền của mình


Lưu ý quan trọng: Một khoản phí $10 sẽ được tính cho mỗi lần rút tiền, khoản phí này sẽ được khấu trừ vào số tiền được rút. Số tiền rút tối thiểu là $50. Việc rút USDT được thực hiện trong vòng 24 giờ.

EARN.WORLD - xuất chi - hướng dẫn - Một màn hình mới mở ra. Ở đó bạn chọn số dư bạn muốn thanh toán ([Available eUSD] hoặc [Available Profit]).


Earn World -Việt, Vietnamese - Vietnam, Việt Nam, Vietnam
Albanian, english, Polish, belarusian, Portuguese, Bosnian, Bulgarian, Croatian, danish, Dutch, Hungarian, Greek, Norwegian, Russian, Japanese, Finnish, French, romanian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian, spanish, Thai, Turkish, Swedish, hindi, Chinese, Ukrainian, Vietnamese, Italian, German,

EARNWORLD, We earn from (earn.world, Super Wallet, Earn World) :Khi thanh toán USDT, địa chỉ USDT-BEP20 (BNB Smart Chain / BSC) phải được chỉ định làm địa chỉ người nhận. - Hướng dẫn / hướng dẫn rút tiền thắng cược, tiền lãi và tiền thưởng của bạn. : EARN.WORLD - xuất chi - hướng dẫn !


Việt, Vietnamese - Vietnam, Việt Nam, Vietnam
/ German, Italian, Vietnamese, Ukrainian, Chinese, hindi, Swedish, Turkish, Thai, spanish, Slovenian, Slovak, Serbian, Czech, romanian, French, Finnish, Japanese, Russian, Norwegian, Greek, Hungarian, Dutch, danish, Croatian, Bulgarian, Bosnian, Portuguese, belarusian, Polish, english, Albanian, Tài khoản để mua Trading Infras. Tài khoản này cũng được sử dụng để thanh toán các khoản tín dụng phát sinh từ việc thanh toán tiền thưởng cho kế hoạch tiếp thị và tham gia vào lợi nhuận của các đối tác trong nhóm tại Earn.World.